02 872 01 03 info@pddravograd.com

Turna smuka 2.3.2019 na Lanzaköpfl.

Lonzaköpfl je razmeroma neznan hrib v narodnem parku Visoke ture in se

dviga jugozahodno nad Mallnitzem in severno nad krajem Flattach.

Pristop na vrh poteka z jugovzhodne strani, s kmetije Himmelbauer.

 Zapisal: Jože Hartman