031 316 392 info@pddravograd.com

Spoštovane planinke in planinci

 

 

1.Vstopili smo v novo leto prav tako pa vstopamo v novo planinsko leto. V preteklem letu smo načrtovane programe

    izletov poskušali izvesti po najboljših močeh. Podrobno poročilo bo podano na Zboru članov. Ta bo predvidoma meseca

    februarja. Kraj in datum bosta sporočena pravočasno v skladu s poslovnikom.

2. Dobili smo nalepke za članarino, ki je nekoliko višja od preteklih let, takšen je predlog PZS, naš UO, pa si je pridržal

    pravico, da je nekatere zneske smiselno zaokrožil in sicer za leto 2023:

        A polnoletne oseba:………………………………………… 68,00€

        A/d družinski popust ………………………………………. 62,00 €

        B polnoletna oseba …………………………………………. 32,00 €

        B/d družinski popust ……………………………………….. 26,00 €

        B/1 polnoletna oseba , starost nad 65 let…………. 24,00 €

        S+Š srednješolec ali študent……………………………… 21,00 €

        S+Š/d družinski popust ……………………………………. 17,00 €

        P+O predšolski ali osnovnošolski otroci …………….  9,00 €

        P+O/d družinski popust …………………………………….. 7,00 €

*    Planinska izkaznica ……………………………………………. 2,00 €

     Članarino boste lahko poravnali v pisarni društva, Meža 10, vak četrtek med 17,00 in 19,00 uro, možno tudi po dogovoru.

     S pobiranjem članarine bomo pričeli v četrtek 12. januarja 2023.

3. Vodnice in vodnike prosim, da zaradi zavarovanja članarino uredijo do konca meseca januarja.

Želim vam srečno in zdravo novo leto 2023, in varen korak! Pazite na svoje zdravje!

Lep planinski pozdrav!                                                 Predsednik PD Marjan Epšek