02 872 01 03 info@pddravograd.com

Spoštovane planinke in planinci

Vstopili smo v novo leto prav tako pa vstopamo v novo planinsko leto. V preteklem letu smo načrtovane programe izletov poskušali izvesti

po najboljših močeh glede na situacijo v zvezi s pandemijo COVID - 19. Podrobno poročilo bo podano na Zboru članov.

Ta bo predvidoma meseca februarja v dvorani PGD Črneče, če ne se bodo omejitve, v nasprotnem primeru bomo Zbor članov izvedli

preko elektronske pošte, tako kot v minulem letu.

Članarina za leto 2022 enaka, kot letu 2021, in sicer

        A polnoletne oseba:………………………………………… 60,00€

        A/d družinski popust ………………………………………. 56,00 €

        B polnoletna oseba …………………………………………. 28,00 €

        B/d družinski popust ……………………………………….. 23,00 €

        B/1 polnoletna oseba , starost nad 65 let…………. 21,00 €

        S+Š srednješolec ali študent……………………………… 18,00 €

        S+Š/d družinski popust ……………………………………. 15,00 €

        P+O predšolski ali osnovnošolski otroci …………….  8,00 €

        P+O/d družinski popust …………………………………….. 7,00 €  Planinska izkaznica ……………………………………………. 2,00 €

Članarino lahko poravnate pri naših poverjenikih:

Marjan Epšek,

Ivana Kotnik in 

Franc Kadiš

 

Prav tako lahko članarino poravnate v pisarni društva, Meža 10, vsak četrtek med 17:00 in 19:00 uro, možno tudi po dogovoru.